Impresszum

Projekt száma: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0063
Projekt neve: Új lehetőségek a Böhönyei Községi Könyvtár és Művelődési Házban, mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben,
Kedvezményezett neve, címe: Böhönye Község Önkormányzata, 8719 Böhönye, Fő u. 26.,
Közreműködő Szervezet neve, címe: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület.

Könyvtártörténet

Böhönyét 1872-ben mezővárossá nyilvánították. A továbbiakban is a marcali járás egyik legegységesebben fejlődő községe.

A település fejlődésére jellemző, hogy Böhönye volt az országban a második község, ahol Budapestet is megelőzően, községi tulajdont képező takarékpénztár létesült.

Az itt élő embereknek a kultúrára is igényük volt, ezért 1876-ban a böhönyei lakosok olvasókört szándékoztak megalakítani. A belügyminiszterhez kérvényt intéztek az egyleti engedélyért, és az alapszabályok helyben hagyásáért. Az alapszabályokat a Magyar Királyi Belügyminisztérium 1877. szeptember 3-án elfogadta, az olvasókör működését engedélyezte.

1902-ben böhönyei iparos olvasókör, majd 1913-ban a böhönyei kaszinó megalakulásáról van tudomásunk.

Az iparos olvasókör 400-500 kötet könyvvel rendelkezett, valamint a Kalász leánykörnek is volt kisebb könyvtára.

A második világháború befejezése utáni években kormányzati intézkedés történt a könyvtárügy fejlesztésére. Az Országos Könyvtári Központ irányításával megkezdődött a körzeti, úgynevezett népkönyvtárak létrehozása.

A Kaposvári Körzeti Könyvtár 1949-ben kezdte meg a működését és 1953.július 1-ig a marcali járás területén, 10 népkönyvtárat szervezett.

Az első népkönyvtár Marcaliban jött létre 1950. február 16-án, 243 kötet könyvvel. Alig egy hónap múltán, Böhönye is könyvtárat nyitott, 173 kötettel.

Ezen, népkönyvtárak mostoha körülmények között működtek, nem volt önálló helyiségük. Többnyire iskolai tantermekben, vagy tanácsházak folyosóin voltak elhelyezve. Szekrénye három könyvtárnak volt (Böhönye, Nemesdéd és Pusztakovácsi), amelyet a Megyei Népművelődési Osztály és a Körzeti Könyvtár adományozott. Több könyvtár könyvállománya az iskolai szemléltető eszközök szekrényében vagy a Községi Tanács által lefoglalt ruhásszekrényben volt összezsúfolva.

1954 szeptemberében, önálló könyvtárrá alakult a böhönyei letéti könyvtár. Önálló helyiséget kapott, egy főhivatású könyvtárosi státusszal. A szabadpolcos kölcsönzési rendszer bevezetésével láthatóan évről –évre nőtt az olvasók száma.

1964. január 01-től, nevezzük a könyvtárunkat Böhönyei Községi Könyvtárnak. Hetente négyszer tartott nyitva 4-4 órát.
Önálló könyvtár épület nem volt. Egy ideig az Önkormányzat épületének házasságkötő termi részében, majd a Művelődési Házban kapott helyet az állomány.

A 60-70-es években a könyvtárak belső képe is átalakult, a régi polcok, szekrények helyére új könyvállványok kerültek. Igazi szép környezetbe, teljesen új berendezéssel, 1982-ben került a könyvtárunk. A Művelődési Házhoz hozzáépítéssel valósult meg az új könyvtárépület kialakítása. A könyvtár 1983. évi munkatervéből olvasható ki, hogy 1982. augusztus 20-án adták át az olvasóknak.

Az állomány szakadatlan gyarapodása, a szolgáltatások választékának bővülése következtében, a könyvtár épület rész egyre szűkebbnek bizonyult.

2004-ben egy könyvtárbővítési pályázat lehetővé tette, hogy a könyvtár gyermekkönyvtári részleggel bővüljön, és az egész épület korszerűsödjön.

Böhönye Község Önkormányzata 2008. októberében pályázatot nyújtott be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére. A sikeres pályázat Községi Könyvtár és Művelődési Ház felújításának és bővítésének lehetőségét jelentette. Az intézmény ünnepélyes átadására 2011. november 24.-én került sor. Ekkor nyerte el mai külső formáját. Fizikai létével, jól kialakított térszerkezetével, az itt dolgozók szervező tevékenységével kívánja szolgálni a Böhönyén élő embereket.