Impresszum

Projekt száma: TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0063
Projekt neve: Új lehetőségek a Böhönyei Községi Könyvtár és Művelődési Házban, mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben,
Kedvezményezett neve, címe: Böhönye Község Önkormányzata, 8719 Böhönye, Fő u. 26.,
Közreműködő Szervezet neve, címe: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület.

Kölcsönzés

 Kölcsönzéshez táskát, kabátot, ételt, italt bevinni nem szabad.
A könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap, ami – kérésre – meghosszabbítható egyszer, újabb 1 hónapra. A felnőtteknél maximum10, míg gyerekeknél maximum 4 könyvet lehet egyszerre kölcsönözni.
Az időszaki kiadványok (napilapok, egyéb folyóiratok) kölcsönzési ideje 1 hét, azokat megcsonkítani, azokból cikkeket kivágni, lapokat kitépni tilos!
Segéd-és kézikönyvtári anyagot csak indokolt esetben 1 napra áll módunkban kiadni, lexikonokat, enciklopédiákat, helytörténeti dokumentumokat nem kölcsönzünk.
A kölcsönzött dokumentumokért az olvasó felelősséget vállal, a megrongálódott vagy elveszett dokumentumok értékének háromszorosát köteles megtéríteni.
A felnőtt és gyermekrészleg a könyvtár nyitva tartási idejében korlátozás nélkül az olvasók rendelkezésére áll.
Szeretettel várjuk olvasóinkat!